ПРОГРАМА

• Вестникът – съвременни тенденции и пазар

• Влиянието на Интернет пространството върху печатните медии

• Ще оцелеят ли вестниците на хартия и отражението на кризата в бизнес модела на вестниците върху производителите на вестникарска хартия