ПРОГРАМА

С концепцията за „Пътешествието на клиента“ и решенията за печат, които предлага, Canon отговаря на тенденциите на пазара, изучавайки в детайли поведението както на клиентите на печатни услуги, така и фирмите, които предоставят тези услуги. Всичко е с цел да се предложи най-подходящото решение за всеки участник на пазара.