ПРОГРАМА

- Нели Петрова, изпълнителен директор на Принт енд Пъблишинг ООД

- Петър Кънев, председател на Управителния съвет на Съюз на печатарската индустрия в България

- Мариета Захариева, изпълнителен директор на ИАНМСП